Δυτική Μάνη
Κάτω Χώρα

Κάτω Χώρα

Παραδοσιακός ορεινός οικισμός. Κτισμένος στην είσοδο της Μηλιάς, πέριξ του δρόμου, που έρχεται από το Καρυοβούνι. Βρίσκεται κρυμμένος μέσα στην πυκνή βλάστηση, πάνω στον Ταΰγετο.