Δυτική Μάνη
Χώρα Εξωχωρίου

Χώρα Εξωχωρίου

Παραδοσιακό, ορεινό χωριό. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Εξωχώρι. Παλιά τα δύο χωριά αποτελούσαν, μαζί με άλλους οικισμούς, την Ανδρούβιτσα, μια πόλη πάνω στο βασιλικό δρόμο, που χρησιμοποιούσαν οι τελευταίοι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, οι Παλαιολόγοι.