Δυτική Μάνη

Έξωχώρι

Αναφέρεται για πρώτη φορά το 1278 σε έγγραφο Ενετικού δικαστηρίου σαν Ανδρούβιστα, ενώ εμφανίζεται και στον «Ορισμόν» του Δεσπότη του Μυστρά Θεόδωρου Β’ Παλαιολόγου, που συντάχθηκε το 1440.