Δυτική Μάνη

Καστάνια

Το 1481 ο ήρωας Κλαδάς διέφυγε στα βουνά της Καστάνιας από την πολιορκία των Τούρκων και μέσω του Πόρτο-Κάγιο έφθασε στην Ιταλία.